WOW TOPOĽČANY CHALLENGE

WOW TOPOĽČANY CHALLENGE

teams results

results individuals

Brackets

Time Schedule

setback

List of competitors

 

——————— CZECH INFO ———————

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • date: 3.3. 2018
 • místo konání: Bernoláková 26, 955 01 topoľčany, Slovakia
 • pořadatel: A-Force, WoW
 • web: www.wayofwarrior.eu/spor/bjj, e-mail: bjj@wayofwarrior.eu
 • tournament Director: Robert Matušík, mobil: +421 948 842 444
 • organization: Robin Javorek, mobil: +420 724 711 515
 • registrace: https://goo.gl/forms/1W0Exh5BMkvCI5hs1
 • fee: (for each category)
 • picture in Wednesday 21. 2. 2018 do 23:59 (the last day for money transfer)
 • 1 category:
 • dospělí a junioři: 500 CZK / 20 EUR / 80 PLN
 • děti: 250 CZK / 10 EUR / 40 PLN
 • 2 and more categories:
 • dospělí a junioři: 400 CZK / 16 EUR / 64 PLN
 • děti: 200 CZK / 8 EUR / 32 PLN
 • registrace do pondělí 26. 2. 2018 do 23:59 (the last day for money transfer)
 • dospělí a junioři: 600 CZK / 24 EUR / 96 PLN
 • děti: 300 CZK / 12 EUR / 48 PLN
 • platba (Way of Warrior, Jan Paldus): write a note name and category
 • CZK: 2201119170/2010
 • PLN: 76160014621836043990000001 SWIFT/BIC: PPABPLPK
 • EUR: 2901119171/2010 ▪ IBAN: CZ1020100000002901119171
 • SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
 • vstupné pro diváky: zdarma

Turnaje se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení závodníci.

PŘIHLÁŠENÝ ZÁVODNÍK JE TEN, KTERÝ MÁ ZAPLACENÉ STARTOVNÉ!

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 • bude zveřejněn ve čtvrtek 1. 3. 2018 v závislosti na počtu startujících
 • vyhlášení nejlepších a předání cen průběžně
 • pořadatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny

CENY

 • vítěz každé kategorie obdrží diplom, medaili a pohár
 • 2. a 3. místo v každé kategorii obdrží diplom a medaili (boj o 3. místo)
 • nejlepší tým obdrží pohár (body: 10–6–4)
 • další ceny dle sponzorů

PRAVIDLA A KATEGORIE

We look forward to your participation in the WoW Topolčany Challenge Topolčany.

——————— ENGLISH INFO ———————

GENERAL REGULATION

 • date: Saturday 3. 3. 2018
 • place: Bernoláková 26, 955 01 topoľčany, Slovakia
 • promoter: A-Force , WoW
 • web: www.wayofwarrior.eu/sport/bjj, e-mail: bjj@wayofwarrior.eu
 • director of tournament: Robert Matušík , mobil: +421 948 842 444
 • organisation: Robin Javorek, mobil: +420 724 711 515
 • registration : https://goo.gl/forms/1W0Exh5BMkvCI5hs1
 • starting fee: (for every single category)
 • registration until Wednesday 21.2. 2018 until 23:59 (last day for transfering money)
 • 1 category:
 • adults and juniors: 500 CZK / 20 EUR / 80 PLN
 • kids: 250 CZK / 10 EUR / 40 PLN
 • 2 or more categories: (e.g. „2x Gi“ or „1x Gi + 1x legs ")
 • adults and juniors: 400 CZK / 16 EUR / 64 PLN
 • kids: 200 CZK / 8 EUR / 32 PLN
 • registration until Monday 26.2. 2018 until 23:59 (last day for transfering money)
 • adults and juniors: 600 CZK / 24 EUR / 96 PLN
 • kids: 300 CZK / 12 EUR / 48 PLN
 • payment (Way of Warrior, Jan Paldus): write note with name and category
 • CZK: 2201119170/2010
 • PLN: 76160014621836043990000001
 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
 • EUR: 2901119171/2010 ▪ IBAN: CZ1020100000002901119171
 • SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
 • payment (Way of Warrior, Jan Paldus): write note with name and category

entrance for viewers: free

Championship is for registered competitors only.

REGISTERED COMPETITOR IS THE ONE WHO MADE A PAYMENT!

TIME SCHEDULE

 • will be announced on Thursday 1. 3. 2018 in dependence on quantity of competitors
 • announcement of winner in the end of category
 • promoter has right to change anything

AWARDS

 • winner of each category get diploma, medal and cup
 • 2nd and 3rd place in each category get diploma and medal (fight for 3rd place)
 • the best team get cup (points: 10–6–4)
 • additional prizes according to sponsors

RULES AND CATEGORIES

We are looking forward to your participation in WoW Topolčany Challenge in Topolčany.

[/mp_code] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner]
Image source is empty. Please select image.
[/mp_span] [/mp_row]

No comments.

add comment